Az Bilinen Bilimsel Keşifler
 1. Anasayfa
 2. Bilim

Az Bilinen Bilimsel Keşifler

1

Az bilinen bilimsel keşifler arasında, insanlık için oldukça önemli olan ancak geniş kitleler tarafından pek bilinmeyen çalışmalar yer almaktadır. Bu yazıda, birçok insanın evrim teorisini reddetmesine rağmen, Charles Darwin’in teorisinin tarihçesi ve açıklamasından bahsedeceğiz. Ayrıca, Galileo Galilei’nin Dünya’nın Güneş Sistemi’ne göre konumu keşfini, Alexander Fleming’in antibiyotiklerin keşfini, Marie Curie’nin radyoaktivitenin araştırılmasını, Isaac Newton’un kütleçekim kanununu, James Watson ve Francis Crick’in DNA’nın keşfini ve son olarak Albert Einstein’ın görelilik teorisini de inceleyeceğiz. Bu büyük keşiflerin tarihsel önemini keşfedip, nasıl hayatımızı değiştirdiklerini göreceğiz.

Darwin’in Evrim Teorisi: Tarihçesi Ve Açıklaması

Darwin’in evrim teorisi, modern biyolojinin temel taşlarından biridir. Az bilinen bilimsel keşifler arasında yer almasına rağmen, bu teori bugün hala geçerliliğini koruyor. Teori, tarihte birçok tartışma konusu olmuştur.

Charles Darwin, evrim teorisini 1859 yılında “Türlerin Kökeni” adlı kitabında açıklamıştır. Kitap, türlerin doğal seçilimi yoluyla ve yavaş yavaş değiştiğini anlatıyordu. Darwin, çevresel faktörlerin canlılar üzerindeki etkisini de vurgulamıştır.

Darwin’in Evrim Teorisi
Bir canlının yaşaması, çoğalması ve hayatta kalması için çevre şartlarına uyum sağlaması gerekmektedir.
Bu canlıların bazı özellikleri, uyum sağlamalarına yardımcı olur. Bu özellikler de yavaş yavaş evrimleşerek değişir.

Darwin’in teori yarattığı tartışma nedeniyle, günümüzde bile tarihi önemini koruyor. Ancak, yeni kanıtlar ve teknolojiler sayesinde evrim teorisi daha fazla destek buluyor. Böylece, modern biyolojide bu teori kullanılarak, canlıların tarihi ve çeşitliliği hakkında daha fazla bilgi ediniliyor.

 • Eşeyli üreme
 • Mutasyonlar
 • Nüfusun büyüklüğü

Yukarıda sayılan faktörler, canlıların evriminde önemli bir role sahiptir. Darwin’in teorisi, doğal seçilimle hayatta kalma mücadelesi veren canlıların hayatta kalması ve nesiller arasında karakteristik özelliklerin değişmesi sonucunu doğurur. Bu süreç, canlıların tarihinde büyük bir etkiye sahiptir.

Galileo Galilei Ve Dünya’nın Güneş Sistemi’ne Göre Konumu

Galileo Galilei Ve Dünyanın Güneş Sistemine Göre Konumu
Galileo Galilei Ve Dünyanın Güneş Sistemine Göre Konumu

Galileo Galilei, İtalyan bir gök bilimci ve fizikçidir. Dünya’nın güneşe doğru hareket ettiği gerçeğini keşfederek geleneksel kozmolojik inançları sarsmıştır.

Galileo, o dönemlerde kabul edilmiş Aristotelesçi dünya görüşüne meydan okudu. Aristoteles’e göre, dünya sabit bir nesnedir ve evren, her şeyin ötesindeki kozmik kürelerden oluşur. Galilei, gökyüzünde gözlem yaparak, Venüs’ün aydınlık yüzeyinin farklı açılarla göründüğüne dikkat çekti. Bu, güneşe doğru hareket eden Venüs’ün, Aristoteles’in anlattığı evrensel sabitlik inancının aksine, güneş etrafında dolanması gerektiğini gösteriyordu.

Galileo Galilei Aristoteles
Gök cisimleri üzerine gözlemlerle elde edilen verilere dayalı teoriler geliştirdi. Kozmik kürelerin dönerek dünya etrafında sabit kaldığına inandı.
Dünya’nın güneşe doğru hareket ettiği gerçeğini ortaya koydu. Dünya’nın sabit olduğunu düşündü.

Bu keşifle birlikte, Galileo birçok geleneksel inancı da sorguladı. Öğrencilerine mektuplar yazarak, okuyuculara eklemek şeklinde geleneklerin bilime bir engel olduğuna dair açıklamalar yapmıştır. Galileo, aynı zamanda Güneş Sistemi’nde yörüngelerin tamamı elips şeklinde olduğunu da göstermiştir.

Günümüzde, Galileo’nun keşifleri Dünya ve evren hakkındaki bilgimizi derinleştirerek açıklanamasa da, bilim ve ilerleme için yaptığı katkılar unutulmayacaktır. Az bilinen bilimsel keşifler arasında yer alan bu keşif, o dönemlerde geleneksel inançları sorgulayan bir başlangıç noktası olarak anılacaktır.

Alexander Fleming Ve Antibiyotiklerin Keşfi

Az Bilinen Bilimsel Keşifler

Alexander Fleming, İskoçyalı bir mikrobiyoloji uzmanıydı. Günümüzde en az bilinen bilimsel keşiflerden biri olan antibiyotiklerin keşfine öncülük etti.

Fleming, icat ettiği bu maddenin insanlık tarihindeki en önemli buluşlardan biri olduğunun farkında değildi. 1928 yılında, laboratuvarında çalışırken, tesadüfen bir küf mantarının bakteri üremesini baskıladığını keşfetti. Fleming bu küfü izole ettikten sonra, keşfi için büyük bir potansiyele sahip olduğunu anladı. Bu küf mantarı sayesinde, ölümcül enfeksiyonları tedavi etmek artık mümkün hale geldi.

Yıl Olay
1928 Fleming, penisilin keşfediyor
1945 İlk kez, antibiyotik streptomisin kullanılıyor

Fleming’in keşfi, modern tıbbın en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Antibiyotikler, ölümcül ya da ciddi hastalıklara neden olan bakterileri öldürür ve enfeksiyonlarla savaşır. Yani, Fleming sayesinde yüz binlerce insan hayatını kurtardı.

Ancak, antibiyotiklerin aşırı kullanımı, bakterilerin direnç kazanmasını sağladı. Bu direnç, antibiyotiklerin etkisiz hale gelmesine neden olabilir. Bu yüzden, antibiyotiklerin kullanımı hakkında dikkatli olmak önemlidir. Bir zorunluluk olmadığı sürece antibiyotikleri kullanmaktan kaçının ve doktorunuzun size reçete ettiği şekilde kullanın.

Marie Curie Ve Radyoaktivitenin Araştırılması

19. yüzyılın sonlarında, radyoaktivite olarak adlandırılan doğaüstü bir fenomen keşfedildi. Radyoaktivite, radyoaktif maddelerin, havada radyasyon yaymasıdır. Ancak bu fenomen hakkında çok az şey bilinmekteydi. Ancak, 1903 yılına kadar, Marie Curie ve kocası Pierre Curie tarafından yapılan çalışmalar, bu yapıların tanımlanması ve anlaşılmasıyla bilimsel bir çığır açtı.

Radyoaktivite çalışmalarına başladıklarında, Curie’ler, şu anda Uranyum radyasyonundan sorumlu olduğunu biliyorlardı. Ancak Marie, uranyum içeren başka maddelerde de radyasyon olduğunu keşfetti. Bu içerikler arasında, Thorium adlı element vardı. Bunların yanı sıra, yeni bir elementin radyasyon ürettiğini gösterdiler ve bu elementin adını Polonyum olarak verdiler.

Radyasyonun kullanımı çoğunlukla yararlıdır, ancak radyasyonun sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında hala çok şey bilinmemektedir. Marie Curie’nin başarıları, çağındaki birçok insanın hayatını kurtardı ve modern tıp ve fizikte önemli bir rol oynadı. Ancak, radyoaktif izotopların kullanımının her zaman güvenli olmadığına dikkat edilmelidir.

Marie Curie’nin Çalışmaları Sonuçları
Uranyumun radyasyon yaydığı keşfedildi Radyoaktivitenin doğası anlaşıldı
Polonyum elementi keşfedildi Bir elementin radyasyon üretme yeteneğinin kanıtlandı
Radyoaktivitenin kullanımının kapsamı anlaşıldı Radyasyonun sağlık üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edindik

Marie Curie’nin çalışmaları, radyoaktif materyallerin kullanımı ve sağlık riskleri hakkında daha fazla anlayış kazanmamızı sağladı. Bugün, atom enerjisi ve tıp, büyük ölçüde bu çalışmaların üzerine inşa edilmiştir. Az bilinen bilimsel keşiflerden biri olarak başlayan radyoaktivite çalışmaları, modern bilime önemli katkılar sağlamıştır.

Isaac Newton Ve Kütleçekim Kanunu

Az Bilinen Bilimsel Keşifler

Isaac Newton, tarihin en büyük fizikçilerinden biridir ve birçok bilimsel keşfe imza atmıştır. Ancak en önemli bilimsel keşfi, evrende var olan her nesnenin birbirine çekme kuvveti veya kütleçekim tarafından etkilendiğini açıklayan Kütleçekim Kanunu’dur. Bu kanun, F = G x (m1 x m2) / r2 şeklinde ifade edilir, burada F çekim kuvvetini, G gravitasyon sabitini, m1 ve m2 nesnelerin kütlelerini ve r aralarındaki mesafeyi temsil eder.

Newton’un Kütleçekim Kanunu’nun keşfi, bir elma ağacından düşen bir elma ile başlamıştır. Newton, elmanın düşmesinin nedenini anlamaya karar vermiş ve çekim kuvvetinin varlığını keşfetmiştir. Bununla birlikte, kanunu matematiksel olarak tanımlaması ve Kepler’in gezegen hareketleriyle ilgili yasalarını açıklaması gerekiyordu. Newton, bu yasaları Kütleçekim Kanunu ile birleştirmiş ve hareket yasalarını oluşturmuştur.

 • Newton’un keşfi, tarihte bilim alanında büyük bir dönüm noktasıdır.
 • Newton, fiziksel dünyayı matematiksel olarak açıklayabilen ilk kişiydi.
Tarih Olay
1642 Isaac Newton doğdu.
1687 Newton’un Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica adlı kitabı yayınlandı.
1727 Isaac Newton hayatını kaybetti.

James Watson, Francis Crick Ve DNA’nın Keşfi

James Watson, Francis Crick Ve DNAnın Keşfi
James Watson, Francis Crick Ve DNAnın Keşfi

20. yüzyılın en az bilinen bilimsel keşiflerinden biri DNA ve onun yapısı hakkında bilgi sahibi olunmaya başlandı. 1953’te James Watson ve Francis Crick, DNA’nın çift sarmal yapısını buldukları için genetik çalışmalarda çok önemli bir görev üstlendiler.

DNA, hücrelerimizin genetik materyalini oluşturur ve bilim adamlarından oluşan bir grup, onun yapısını anlamak için yıllarca çalıştı. Watson ve Crick, Rosalind Franklin’in x-ışını kırınımı verilerini kullanarak DNA’nın yapısını önerdiler.

Bu önemli keşif, DNA’nın röntgen kristalografisiyle yapılmış bir çözümlemesinin kullanımı sayesinde gerçekleştirildi. Watson ve Crick’in 1953 makalesi muhtemelen moleküler biyolojinin en önemli makalelerinden biridir ve daha sonra, tüm canlıların genetik yapılarının çözümlenmesi için temelleri sağladı.

Bilimsel Unvanı James Watson ve Francis Crick
Keşif Tarihi 1953
Keşif Konusu DNA’nın çift sarmal yapısı

Watson ve Crick’in keşfi, genetik araştırmaları büyük ölçüde etkiledi ve günümüzün genetik araştırmaları, DNA’nın özellikleri ve onun yıkımını önleyen genlerin araştırılması gibi birçok alanda ilerlemiş durumda. Ayrıca, bu önemli keşif, tıp ve hastalık tedavisinde de büyük bir etkiye sahip oldu.

Sonuç olarak, bu keşifler, bilim ve tıp alanlarındaki gelişmelere büyük katkı sağlayan ve hala araştırmacıların ilgi odağı olan en önemli bilimsel keşiflerden biridir. James Watson ve Francis Crick’in çalışması, açıkça ki, DNA’nın keşfi olmuştur.

Albert Einstein Ve Görelilik Teorisi

Albert Einstein Ve Görelilik Teorisi, modern fizik tarihinin en önemli keşiflerinden biridir. Bu teori, fizik dünyasına göz alıcı bir açılış sunmuştur. Einstein’ın teorisi, günümüzde hala bilimsel ilerlemelerin hızını artırma konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

Görelilik teorisi, yerküre üzerinde yer almayan iki gözlemci arasındaki zaman ve mekân farklılıklarını açıklıyor. Bu teori, uzay ile zaman arasındaki sıkı bağı açıklayarak, devasa cisimlerin davranışlarını daha iyi anlamamıza olanak sağlamıştır. Einstein’ın teorisi, farklı bir bakış açısı getirerek, Az Bilinen Bilimsel Keşifler listesine girmeyi hak etmiştir.

Einstein’ın Görelilik Teorisi Diğer Teorilerden Farkı
Görelilik teorisi, direk ve dolaylı olarak birçok teorik araştırmaya ilham verdi. Bu teori, zamana ve mekana farklı bir bakış açısı getirerek, diğer teorilerden ayrılır.
Bu teori, birçok fizik uzmanını fikirlerini gözden geçirmeye iterken, zaman içinde birçok farklı keşife ilham vermiştir. Bu teori, yepyeni bir paradigma getirmiştir ve bilim tarihindeki en çığır açan icatlardan biri olarak kabul edilir.

Einstein’ın Görelilik Teorisi, modern fizik eğitimi alanların temel taşlarından biridir ve birçok bilim adamının çalışmalarına ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Bilimsel araştırmaların, tarif etmek, açıklamak ve keşfetmek için daha iyi metodlar ve araçlar kullanarak ilerlemesi gerekiyor.

Bir önceki yazımız olan Düşünce Deneyselliği Tarihi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu yazıyı oylamak için tıklayın!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

 1. 8 Mayıs 2023

  Gerçekten çok değerli bilgiler var site içeriği bir harika favorime ekliyorum başarılar dilerim 👏

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir